Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované
Akreditace: MPSV ČR
A2022/1193-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová
Přihlásit
Termín konání: 9. 11. 2023 Číslo kurzu (VS): 23633C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Předmětem vzdělávacího kurzu „Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované“ je seznámit účastníky s novelizovaným zněním pojistného a nepojistného systému, např. se zákonnými úpravami sociálního pojištění, dávek státní sociální podpory, základních prvků sociální péče, nebo též zabezpečení a zaopatření. Budou zmíněny úpravy jednotlivých pilířů, které systém tvoří (pojistné systémy; sociální podpora; sociální péče), jednotlivé změny v pojistných a nepojistných dávkách a tyto změny budou dány do souvislostí. Absolventi kurzu se seznámí se základním obsahem zákonných norem, které upravují systém sociálního zabezpečení.

Přínos kurzu:

Předmětem vzdělávacího kurzu „Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované“ je seznámit absolventy kurzu s právními změnami systému sociálního zabezpečení. Absolventi získají orientaci v základních ustanoveních zákona č.: 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře; zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením; zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; ve znění pozdějších předpisů. Absolventi také porozumějí základním pojmům jednotlivých zákonných ustanoveních a seznámí se s plánovanými změnami v sociální oblasti.

Program kurzu:


1. Úvod

  • stručné představení systému sociálního zabezpečení ČR (pojistný pilíř, sociální podpora, sociální pomoc)

2. Pojistný systém

  • stávající stav (stručně ve vztahu k poukázání na změny) a chystané změny (zákon o důchodovém, nemocenském pojištění, zákon o zaměstnanosti)

3. Sociální podpora

  • stávající stav (stručně ve vztahu k poukázání na změny) a chystané změny (zákon o státní sociální podpoře, o sociálně-právní ochraně dítěte)

4. Sociální péče

  • stávající stav (stručně ve vztahu k poukázání na změny) a chystané změny (zákon o dávkách osob se zdravotním pojištěním, o sociálních službách, o hmotné nouzi)

5. Další aktuální témata mající vliv na práci sociálního pracovníka

  • seznámení s navazujícími tématy, které ovlivňují práci sociálního pracovníka: stávající stav (stručně ve vztahu k poukázání na změny) a chystané změny (např. mzdové a platové předpisy, katalog prací, poplatky ve vztahu ke klientele sociální práce, náhradní výživné, exekuce, životní a existenční minimum)

6. Závěr

  • shrnutí
  • dotazy
  • diskuze

Poznámka: