Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-274/2019;
MV ČR
AK/PV-425/2019
Lektor: JUDr. Marek Šimek
Přihlásit
Termín konání: 30. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22473
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2700 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, a to zvláště těm, kteří se v rámci své činnosti zabývají problematikou pohřebnictví či péčí o válečné hroby.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je seznámit účastníky se změnou zákona o pohřebnictví a s agendou válečných hrobů. Rozebrána bude zejména problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, žádostí o dotace na údržbu válečných hrobů a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, posluchačů, očekávání posluchačů od programu.

2. Legislativní rámec a další souvislosti

 • Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů - přehled aktuálních změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti. 
 • Zákon č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech. 
 • Další související právní předpisy. 
 • Kontrolní orgány a nové přestupky v pohřebnictví.

3. Praktické postupy v agendě pohřebnictví

 • Sociální pohřby – povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby), jednání s pozůstalými, kteří odmítají sjednat pohřeb, problematika poradenství pro pozůstalé, hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého. 
 • Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku. 
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb. 
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení. 
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.

4. Problematika válečných hrobů

 • Péče o hrobová místa podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.

5. Skončení nájmu hrobového místa

 • Postupy při skončení nájmu. 
 • Nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.

6. Provozování veřejných pohřebišť a krematorií

 • Provozování veřejných pohřebišť a krematorií. 

7. Závěr

 • Sdílení poznatků z praxe. 
 • Řízená diskuze. 
 • Dotazy.

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.