Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Volební období – jeho zahájení a ukončení, povinnosti a kompetence orgánů obce
Akreditace: MV ČR
AK/VE-10/2016;
MV ČR
AK/PV-11/2016
Lektor: JUDr. Jan Horník, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 23. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22299C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 13:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 5
Online kurz  

Komu je kurz určen:


Vzdělávací program je určen vedoucím úředníkům a úředníkům ÚSC, kteří organizačně zajišťují chod zastupitelstva a rady obce.

Přínos kurzu:


Cílem vzdělávacího programu je vyložit a přiblížit účastníkům kurzu úkoly a kompetence jednotlivých orgánů obce při zahájení nového volebního období zastupitelstva obce, v jeho průběhu a po ukončení volebního období, včetně přípravy ustavujícího zasedání zastupitelstva, postavení a úkolů starosty a rady obce ve všech třech etapách volebního období. Cílem je rovněž přiblížit činnost obecního úřadu v těchto etapách. Vše bude ilustrováno praktickými příklady.

Program kurzu:


1. Úvod


2. Obec - veřejnoprávní korporace

 • Základní legislativa pro správu zájmů obce.
 • Postavení obce v systému VS v ČR.
 • Samostatná působnost obce a její výkon.
 • Přenesená působnost obce a její výkon.

3. Orgány obce - zastupitelstvo, rada, starosta, zastupitel, obecní úřad


 • Vznik, výkon a zánik mandátu zastupitele, volební období, náhradník. Neslučitelnost funkcí, střet zájmů.
 • Příprava ustavujícího zastupitelstva, lhůty pro jeho svolání, program jednání, průběh jednání.
 • Složení a vznik orgánů obce.
 • Člen zastupitelstva, uvolněný člen zastupitelstva.
 • Starosta.
 • Obecní úřad.
 • Praktické příklady.

4. Orgány obce - jejich fungování v průběhu volebního období, na jeho začátku a konci  


 • Základní legislativa upravující zahájení a ukončení volebního období.
 • Úkoly, kompetence, práva, povinnosti a postupy orgánů obce na konci jejich volebního období.
 • Pracovně právní nároky zastupitelů v průběhu jejich volebního období a po jeho ukončení.
 • Problémové situace, zachování práv a povinností z uplynulého období.
 • Praktické příklady.

5. Závěrečná diskuze a dotazy


 

Poznámka: