Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
29. 9. 2022
čtvrtek
obsazeno
Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí – úvod do problematiky
Lektor se zaměří na prostředky obrany, které má povinný k dispozici a na možnosti, jak zmírnit následky exekuce. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2019/1393-SP/PC/VP
On-line Info
30. 9. 2022
pátek
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
30. 9. 2022
pátek
obsazeno
Pohled dítěte na domácí násilí
MPSV ČR
A2022/0533-SP/PC
On-line Info
5. 10. 2022
středa
obsazeno
Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu práce ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek
MPSV ČR
A2022/0155-SP/PC
On-line Info
6. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0779-SP/PC/VP
Ostrava Info
7. 10. 2022
pátek
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
12. 10. 2022
středa
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
Liberec Info
13. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pěstounská péče a osvojení
MPSV ČR
A2021/1301-SP
On-line Info
13. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Případová sociální práce zaměřená na jednání se zájemcem o sociální službu
MPSV ČR
A2022/0557-SP/PC/VP
On-line Info
14. 10. 2022
pátek
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
Praha Info
14. 10. 2022
pátek
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
On-line Info
14. 10. 2022
pátek
obsazeno
Vybrané relaxační techniky pro potřeby pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0559-SP/PC/VP
On-line Info
18. 10. 2022
úterý
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2019/1390-SP/VP
MV ČR AK/VE-37/2021;
MV ČR AK/PV-49/2021
On-line Info
18. 10. 2022
úterý
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0779-SP/PC/VP
Brno Info
19. 10. 2022
středa
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
Ostrava Info
19. 10. 2022
středa
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
Ústí nad Labem Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-274/2019;
MV ČR
AK/PV-425/2019
Praha Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0779-SP/PC/VP
Plzeň Info
21. 10. 2022
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
Ústí nad Labem Info
21. 10. 2022
pátek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
Praha Info
21. 10. 2022
pátek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
21. 10. 2022
pátek
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
25. 10. 2022
úterý
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0779-SP/PC/VP
České Budějovice Info
25. 10. 2022
úterý
obsazeno
Individuální plánování průběhu sociální služby s komunikujícími i nekomunikujícími klienty
MPSV ČR
A2022/0769-SP/PC
On-line Info
26. 10. 2022
středa
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
Ostrava Info
27. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Úvod do sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
MPSV ČR
A 2019/1183 - SP/PC/VP
On-line Info
1. 11. 2022
úterý
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Brno Info
1. 11. 2022
úterý
obsazeno
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0085-SP/VP
MV ČR
AK/VE-313/2022;
MV ČR
AK/PV-635/2022
On-line Info
2. 11. 2022
středa
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
3. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Nejlepší zájem, slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech nebo při řešení jejich obtížné situace
MPSV ČR
A2022/0534-SP
On-line Info
4. 11. 2022
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
Praha Info
4. 11. 2022
pátek
obsazeno
Ochrana dětí na internetu
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
On-line Info
4. 11. 2022
pátek
obsazeno
Základní principy komunikace s agresivním klientem
MPSV ČR
A2020/0016-SP/PC/VP
On-line Info
8. 11. 2022
úterý
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
Praha Info
8. 11. 2022
úterý
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
On-line Info
8. 11. 2022
úterý
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Ostrava Info
9. 11. 2022
středa
obsazeno
Sociální bydlení v praxi - základní představení problematiky
MPSV ČR
A2020/0655-SP/PC
On-line Info
9. 11. 2022
středa
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
Praha Info
9. 11. 2022
středa
obsazeno
Focusing ke zvládání stresu a emocí - praktické seznámení s metodou
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0804-SP/PC/VP
On-line Info
10. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2020/0286-SP/VP
On-line Info
11. 11. 2022
pátek
obsazeno
Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 2
MPSV ČR
A2022/0806-SP/PC
On-line Info
11. 11. 2022
pátek
obsazeno
Dítě v rodičovském konfliktu
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2022/0148-SP/PC
Praha Info
11. 11. 2022
pátek
obsazeno
Dítě v rodičovském konfliktu
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2022/0148-SP/PC
On-line Info
11. 11. 2022
pátek
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0562-SP/PC
On-line Info
22. 11. 2022
úterý
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Liberec Info
24. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Plzeň Info
24. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pěstounské péče z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0417-SP
MV ČR
AK/VE-178/2021;
MV ČR
AK/PV-310/2021
On-line Info
25. 11. 2022
pátek
obsazeno
Identifikace a základní možnosti řešení násilí na seniorech pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0688-SP/PC/VP
On-line Info
25. 11. 2022
pátek
obsazeno
Krizové situace v rodině očima dítěte
MPSV ČR
A2022/0532-SP
On-line Info
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
30. 11. 2022
středa
obsazeno
Multidisciplinární spolupráce v souvislostech - provázání sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci
MPSV ČR
A2022/0154-SP/PC/VP
On-line Info
1. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi. Aktuální přehled problematiky. Videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0418-SP
MV ČR AK/VE-174/2021;
MV ČR AK/PV-306/2021
On-line Info
2. 12. 2022
pátek
obsazeno
Aktuální otázky ochrany osobních údajů při poskytování sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1296-SP/PC/VP
On-line Info
2. 12. 2022
pátek
obsazeno
Work-life balance jako účinná prevence proti syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2022/0561-SP/PC/VP
On-line Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
MPSV ČR
A2018/0681-SP/PC/VP
On-line Info
7. 12. 2022
středa
obsazeno
Dávky pro osoby se zdravotním postižením v současné teorii a praxi - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2021/0687-SP
On-line Info
9. 12. 2022
pátek
obsazeno
Základy krizové komunikace
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
On-line Info
9. 12. 2022
pátek
obsazeno
Příprava rodičů na střídavou péči - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0152-SP/PC
On-line Info
13. 12. 2022
úterý
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Olomouc Info
15. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pěstounská péče a osvojení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2021/1301-SP
Praha Info
15. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pěstounská péče a osvojení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/1301-SP
On-line Info
16. 12. 2022
pátek
obsazeno
Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou)
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2021/0086-SP/PC
Praha Info
16. 12. 2022
pátek
obsazeno
Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou)
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/0086-SP/PC
On-line Info
16. 12. 2022
pátek
obsazeno
Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi
MPSV ČR
A2022/0151-SP/PC/VP
On-line Info