Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Přednáška je zaměřena zejména na novelizaci lesního zákona a zákona o myslivosti obsaženou v zákoně č. 314/2019 Sb., která ohledně lesního zákona nabyla účinnosti dne 29. 11. 2019.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-369/2019;
MV ČR
AK/PV-594/2019
Lektor: Mgr. Petr Dvořák
Přihlásit
Termín konání: 11. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20441
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava 2
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen úředníkům územních samosprávných celků, podílejících se na výkonu správních činností na úseku lesního hospodářství a myslivosti.

Přínos kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s právními úpravami na úseku lesního hospodářství, zejména s aktuálním zněním zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Program se primárně zaměřuje na prohloubení a rozšíření znalostí úředníků ÚSC odborů životního prostředí na úrovni ORP a krajských úřadů.

Program je svým zaměřením přínosný též pro subjekty hospodařící s lesy a odborné lesní hospodáře (změna jejich právního postavení).

Program kurzu:

 

1. 

 • Představení lektora a účastníků. 
 • Program semináře.

2. 

 • Nakládání s lesy ve vlastnictví státu – zavedení institutu nezcizitelnosti lesů ve vlastnictví státu. 
 • Změny ve stanovení poplatků za odnětí lesních pozemků. 
 • Omezení vstupu do lesa – zavedení možnosti využití opatření obecné povahy. 
 • Možnost udělení výjimky ohledně použití reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3.

 • Změny na úseku hospodaření v lesích:

a) zákaz snížení zakmenění

b) ochrana lesa

c) regulace těžby 


4. 

 • Odborný lesní hospodář, zavedení povinností a možnost postihu. 
 • Lesní hospodářská evidence – sjednocení podoby. 
 • Změny v právní úpravě licencí (vyhotovování LHP a LHO, OLH). 
 • Příspěvky a nový procesní postup jejich administrace.

5.

 • Možnost stanovení odchylných opatření od lesního zákona Ministerstvem zemědělství – opatření obecné povahy. 
 • Změny zákona o myslivosti.

6. 

 • Diskuze, dotazy.

Poznámka:

Přednáška je zaměřena zejména na novelizaci lesního zákona a zákona o myslivosti obsaženou v zákoně č. 314/2019 Sb., která ohledně lesního zákona nabyla účinnosti dne 29. 11. 2019.