Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Ochrana osobních údajů v sociálních službách a GDPR
Akreditace: MPSV ČR
A2017/0757-SP/PC/VP
Lektor: JUDr. Eva Janečková
Přihlásit
Termín konání: 6. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20255
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Pardubice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
Počet vyuč. hodin: 8
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří jakkoliv nakládají či přichází do kontaktu s osobními údaji.


Nová pravidla mají povinnost zajistit a dodržovat všechny instituce, neziskové organizace, příspěvkové organizace, právnické i fyzické osoby a poskytovatelé sociálních služeb, které shromažďují nebo spravují nebo analyzují nebo zpracovávají nebo uchovávají osobní údaje o svých zaměstnancích, zákaznících, klientech, návštěvnících, nebo o jiných osobách.

Přínos kurzu:

 

Účastník se seznámí s novou právní úpravou, pochopí její principy a rozdíly oproti předešlému stavu. Osvojí si základní principy nové úpravy. Orientuje se v povinnostech správce a zpracovatele osobních údajů a ve vztazích mezi nimi, a to v kontextu specifik sociálních služeb. Účastník získá ucelenou představu o právech a možnostech osob jejichž data jsou zpracovávána (subjekt údajů).

Program kurzu:

 

1. Úvod

  • Představení lektorky a účastníků, očekávání, obavy, pravidla, průběh kurzu.

2. Komparace současné právní úpravy a GDPR

  • Porovnání nejdůležitějších pojmů obsažených v současném zákoně a v GDPR, vytyčení rozdílů a upozornění na nové pojmy a instituty.

3. Základní zásady GDPR

  • Základní zásady GDPR - jejich aplikace v praxi a jejich odraz v jednotlivých povinnostech uvedených v GDPR, zákonnost zpracování.

4. Povinnosti správce a zpracovatele podle GDPR

  • Postavení správce a zpracovatele, jejich vzájemný vztah. 
  • Smlouva o zpracování. 
  • Výklad jednotlivých povinností a jejich aplikace v prostředí sociálních služeb - Záznamy o činnostech zpracování, jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, ohlašování případů narušení zabezpečení osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

5. Práva subjektu údajů

  • Práva subjektu údajů a jejich odraz v povinnostech správců a zpracovatelů - právo na informace o zpracování, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

6. Analýza a implementace

  • Provedení analýzy současného stavu zpracování osobních údajů a její cíle. 
  • Implementace GDPR.

7. Závěr

  • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuze, dotazování

Poznámka: