Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Kronika a kronikářská praxe
Akreditace: MV ČR
AK/PV-15/2015
Lektor: PhDr. Martin Juřica
Přihlásit
Termín konání: 6. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20175
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Liberec Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen všem úředníkům ÚSC, kteří se věnují problematice vedení obecních a městských kronik, popř. i těm, kteří s těmito úředníky spolupracují (např. při předávání podkladů atp.).

Přínos kurzu:

 

Cílem programu je seznámit účastníky s platnou legislativou upravující problematiku vedení obecních kronik i se souvisejícími předpisy (zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o ochraně osobních údajů). Dále se účastníci seznámí s metodikou vedení kronik, s praktickými zkušenostmi s jejich vedením, s možnostmi formální úpravy. Nedílnou součástí programu je obeznámení účastníků s odbornou literaturou a s možnostmi kam se v případě potřeby obrátit.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, posluchačů, očekávání posluchačů od programu.

2. Stručná historie obecního kronikářství


3. Aktuální legislativa související s kronikářskou praxí

 • Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb. 
 • Archivní zákon č. 499/2004 Sb. 
 • Zákon na ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. 
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. 
 • Autorský zákon č. 121/2000 Sb.

4. Vedení kroniky

 • Praktické rady a zkušenosti. 
 • Formální úprava kroniky. 
 • Schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně).

5. Obecní kronika a zdroje informací pro zápisy. 

 • Možnosti využití kroniky. 
 • Příklady podkladů pro zápis.

6. Opory kronikářské činnosti

 • Příručky. 
 • Metodiky a další literatura pro kronikáře. 
 • Instituce poskytující metodickou pomoc kronikářům. Kontakty.
 • Spolupráce mezi kronikáři.

7. Závěr

 • Rekapitulace, prostor pro dotazy.

Poznámka: