Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Konkurzní řízení na pozici ředitele školy/školského zařízení z pohledu zřizovatele
Akreditace: MV ČR
AK/VE-264/2017;
MV ČR
AK/PV-483/2017
Lektor: PhDr. Dagmar Grauová
Přihlásit
Termín konání: 6. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20159
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen pro úředníky ÚSC, kteří v rámci své odbornosti vykonávají činnosti zřizovatele škol/školských zařízení.

Přínos kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení teoretických znalostí potřebných pro řádné zajištění konkurzního řízení, nacvičení kalibrace hodnocení uchazečů jednotlivými členy komise za účelem zajištění objektivity a transparentnosti konkurzu, zdokonalení ve vedení rozhovoru s uchazeči.

Program kurzu:

 

1. Úvod - Legislativní rámec konkurzního řízení

 • Školský zákon. 
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí.

2. Možné situace, při kterých musí zřizovatel vyhlásit konkurz na pozici ředitele

 • Ředitel se vzdal funkce. 
 • Ředitel byl odvolán. 
 • Řediteli skončilo šestileté období a zřizovatel nemá zájem i prodloužení funkčního období.

3. Konkurzní řízení

 • Zadání konkurzního řízení: Zveřejnění vyhlášení konkurzního řízení. Definování předpokladů pro výkon činností ředitele školy/školského zařízení.
 • Vyhlášení konkurzu: Náležitosti přihlášky. Koncepce školy/školského zařízení jako součást obsahu přihlášky - ano či ne.
 • Konkurzní komise a její činnosti: Role jednotlivých členů komise. Hodnocení vhodnosti uchazečů. Rozhodování o formách ověřování předpokladů pro výkon činností.
 • Posouzení vhodnosti uchazečů: Rozhovor a jeho vedení. Otázky a jejich kladení. Definování očekávaných odpovědí. Znalostní test.

4. Dokumentace spojená s konkurzním řízením

 • Zápis o průběhu konkurzního řízení. 
 • Usnesení komise o vhodnosti uchazečů. 
 • Usnesení rady obce/kraje.

5. Jmenování ředitele

 • Jmenování jako akt založení pracovního poměru. 
 • Jmenování jako akt změnu druhu vykonávané práce. 
 • Další činnosti zřizovatele spojené se jmenováním ředitele (stanovení platu, dohoda o zkušební době, informace o obsahu pracovního poměru, předání školy/školského zařízení).

6. Závěr

 • Dotazy, diskuze.

Poznámka: