Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Problematika syndromu vyhoření pracovníků v sociální oblasti, jeho příčiny a možnosti prevence
Seminář je veden zážitkovou formou s praktickým nácvikem relaxačních technik.
Akreditace: MPSV ČR
A2019/1391-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
Přihlásit
Termín konání: 8. 12. 2020 Číslo kurzu (VS): 20781
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2100 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Absolvent semináře získá klíčové poznatky o stresu, stresorech, příznacích stresu na jednotlivých úrovních, reakcích na stres a především o syndromu vyhoření a jeho jednotlivých fázích. V rámci programu prostřednictvím testu zjistí, v jak velké momentální stresové zátěži se nachází a jakým způsobem může svůj stres snížit pomocí protistresových technik, a jak předcházet možnému rozvoji syndromu vyhoření. 

Přínos kurzu:

Práce v sociální oblasti s sebou nese velmi silnou interakci s ostatními lidmi. Tato interakce může pracovníkovi přinést ztrátu profesionálního zájmu nebo ztrátu osobního zaujetí, přičemž v obou případech může u pracovníka následovat „vyhoření“. Seminář přiblíží účastníkům problematiku syndromu vyhoření jako následek dlouhodobě prožívaného stresu a nabídne možnosti jak vyhoření předcházet.

Program kurzu:


1. Úvod   

 • představení lektorky a účastníků 
 • očekávání
 • obavy
 • pravidla
 • průběh kurzu

2. Základní pojmy        

 • základní pojmy (stres, stresory, příznaky stresu, reakce na stres)

3. Syndrom vyhoření     

 • definice a jednotlivé fáze syndromu vyhoření 
 • osobnostní rizikové faktory 
 • test na ohroženost syndromem vyhoření

4. Strategie předcházení syndromu vyhoření     

 • možnosti jak předcházet syndromu vyhoření 
 • základní pravidla a možné relaxační techniky

5. Závěr     

 • rekapitulace obsahu programu 
 • řízená diskuze 
 • dotazování

Poznámka:

Seminář je veden zážitkovou formou s praktickým nácvikem relaxačních technik.