Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditace: MV ČR
AK/VE-32/2017;
MV ČR
AK/PV-40/2017
Lektor: Mgr. Zuzana Šrámková
Přihlásit
Termín konání: 15. 12. 2020 Číslo kurzu (VS): 20612
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Liberec Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Kurz je určen zejména úředníkům městských a krajských úřadů, kteří působí v rámci přestupkových komisí, a všem, kteří se v rámci své profesní činnosti zabývají problematikou řešení přestupků. 

Přínos kurzu:


Cílem semináře je kvalifikované komplexní prohloubení poznatků a vědomostí účastníků z oblasti přestupkové problematiky, včetně přestupkového řízení a to vždy v kontextu příslušného aktuálního legislativního stavu. Hlavním cílem je přispět k co nejkvalitnějšímu a nejkvalifikovanějšímu výkonu veřejné správy úředníky ÚSC.

Program kurzu:

 

1. Úvod


2. Představení zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • úvodní ustanovení
 • obecná část, pojem přestupku,
 • pachatel přestupku - fyzická osoba, právnická osoba, podnikající právnická osoba
 • zánik odpovědnosti za přestupek
 • správní tresty

3. Řízení o přestupcích

 • příslušnost k projednávání přestupku
 • účastníci řízení
 • postup před zahájením řízení
 • zahájení řízení
 • ústní jednání
 • zastavení řízení
 • rozhodnutí o vině

4. Evidence přestupků


5. Další související normy

 • Zákon č. 251/2016
 • Doprovodný zákon

6. Závěr

 • Diskuze, dotazy

Poznámka: