Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
Akreditace: MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
Lektor: Mgr. Monika Heczková
Přihlásit
Termín konání: 19. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22491
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 2600 Kč
Místo konání: České Budějovice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Albatros Vita, Skuherského 4, České Budějovice
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Velmi často se pletou pojmy cena a úhrada. Není vyjasněno, zda musí být úhrada ve smlouvě, v příloze či nedílně v příloze. Nebývá jasno, zda a jak valorizovat úhradu, kdo a kdy musí o zvýšení podepsat dodatek, co vše lze mít v úhradě, co je základní a co fakultativní činnost a jak se řeší vratky, dluhy, dědictví, snížená úhrada, započtení doplatku na bydlení do příjmů atd. Kurz reaguje na všechny tyto otázky a je určen především pro ty sociální pracovníky, kteří s klienty jednají o uzavření smlouvy nebo o změně stávajících smluvních závazků a také pro vedoucí sociálních služeb či pracovníky ekonomických profesí stanovující úhrady za sociální službu.

Přínos kurzu:

Kurz vede k vyššímu právnímu povědomí v oblasti sociálních služeb, konkrétně v otázkách úhrad za tyto služby.  Kurz orientuje pracovníky v právních předpisech upravujících smluvní právo a v individualizaci smluvních závazků a zároveň napomáhá pracovníkům v naplňování standardů kvality v rámci péče o klienta a nevystavování se riziku právní odpovědnosti při porušení zákona o sociálních službách a občanského zákoníku. Absolvent bude schopen se rozhodovat, co do které části úhrady zpracuje, jak smluvně situaci ošetří a jaké má v rámci úhrad možnosti.

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení lektorky a účastníků
 • očekávání
 • obavy
 • pravidla a průběh kurzu

2. Zákon o sociálních službách a občanský zákoník

 • co ovlivňuje smluvní vztah, jaké jsou náležitosti úpravy úhrad, co musí a nemusí být ve smlouvě, jaké máme limity úhrad?
 • jaké příjmy zpracováváme?

3. Pojmy

 • rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou a dluhem
 • kdy co vzniká a jak se započítávají příjmy?
 • může osoba s nižšími příjmy platit plnou úhradu, pokud chce? 
 • jak provádí úhradu opatrovník?
 • můžeme vést depozita?
 • jak je to s vyživovací povinností, spolu úhradou rodiny, darem od rodiny či exekucemi důchodu?

4. Ubytování

 • co lze a nelze účtovat
 • jak se řeší plná úhrada
 • jak se započte doplatek na bydlení
 • jak změnit pokoj osobě, která neplatí plnou úhradu

5. Stravování

 • co lze a nelze účtovat
 • jak se řeší plná úhrada
 • jak se řeší vratky u osob, které v pobytové službě odmítají odebírat stravu či mají PEG
 • lze jako příjem užít "diety" k příspěvku na živobytí?

6. Péče

 • co je základní péčí, co je fakultativní péčí?
 • kdy náleží příspěvek na péči celý, a kdy jej ne/musíme "vracet"
 • může si nepobytová služba účtovat ve výši příspěvku na péči?
 • jak se u nepobytových služeb maximalizuje účtovaná částka

7. Právní rámec

 • bezdůvodné obohacení
 • podnikání v dopravě a stravování
 • dampingové "ceny"
 • anti/monopolní postavení ve fakultativních službách

8. Zvláštnosti fakultativních úhrad

 • co lze účtovat fakultativně
 • jak se služba kalkuluje, kam se uvádí, jak se hradí? 
 • jaké jsou podmínky, abychom vůbec mohli mít fakultativní služby?
 • jak přistupovat k dopravě s/bez doprovodu, fyzioterapii, poplatku za revizi spotřebiče, úklidové služby, zapůjčení tonometru atd.

9. Závěr

 • rekapitulace obsahu programu
 • řízená diskuze
 • dotazování
 • řešení příkladů z praxe

Poznámka: