Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-181/2020;
MV ČR
AK/PV-270/2020
Lektor: Mgr. Jaroslava Milerová
Přihlásit
Termín konání: 9. 8. 2022 Číslo kurzu (VS): 22396
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2600 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům obecních úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů působících na úseku vyvlastňovacího úřadu.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je poskytnout účastníkům (úředníkům územních samosprávných celků) konkrétní a odborné znalosti z oblasti vyvlastnění. Účastníci budou v rámci programu seznámeni s konkrétními procesními postupy vyvlastňovacího úřadu ve vyvlastňovacím řízení. Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti vyvlastňování pozemků a staveb.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Seznámení s obsahem a cílem semináře.

2. Vymezení základních pojmů 

 • Vztah správního řádu a zákona o vyvlastnění. 
 • Pojem vyvlastnění. 
 • Vyvlastňovaný, vyvlastnitel, předmět vyvlastnění. 

3. Podmínky vyvlastnění

 • Účel a rozsah vyvlastnění. 
 • Splnění podmínek vyvlastnění. 
 • Pokus o získání práv dohodou. 
 • Zatížení nemovitostí exekučními příkazy.

4. Práva třetích osob

 • Zánik a zachování práv vyvlastněním. 
 • Právo nájmu. 
 • Věcná břemena. 

5. Stanovení náhrady za vyvlastnění 

 • Jakým způsobem se stanoví výše náhrady. 
 • Znalecké posudky. 
 • Usnesení o ustanovení znalce.

6. Vyvlastňovací řízení

 • Příslušnost. 
 • Žádost a její náležitosti. 
 • Oznámení o zahájení řízení. 
 • Účastníci řízení. 
 • Ústní jednání. 
 • Koncentrace řízení. 
 • Rozhodnutí a jeho náležitosti. 
 • Zastavení řízení.

7. Zrušení vyvlastnění 

 • Kdo a za jakých podmínek je oprávněn požádat o zrušení vyvlastnění. 
 • Následky.

8. Projednání vyvlastnění před soudem 

 • Dvoukolejnost projednávání rozhodnutí o vyvlastnění před soudy. 
 • Lhůty pro podání žaloby. 
 • Odkladný účinek. 

9. Vyvlastnění v návaznosti na zákon č. 416/2009 Sb. 

 • Příslušnost. 
 • Podmínky vyvlastnění. 
 • Doručení návrhu smlouvy na získání práv dohodou. 
 • Mezitímní rozhodnutí.

10. Vyvlastnění pro vybrané druhy staveb 

 • Vyvlastnění pro stavbu vodovodu a kanalizace. 
 • Vyvlastnění pro pozemní komunikace.

11. Praktické problémy při vyvlastnění 

 • Nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí. 
 • Neznámý vlastník. 
 • Zemřelý účastník řízení. 
 • Nutnost stanovit opatrovníka. 
 • Složení náhrady do úschovy soudu.

12. Závěr

 • Řízená diskuze, dotazy.

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.