Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Akreditace: MPSV ČR
2016/0679-SP
Lektor: Mgr. Monika Heczková
Přihlásit
Termín konání: 1. 10. 2019 Číslo kurzu (VS): 19721
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: České Budějovice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Albatros Vita, Skuherského 4, České Budějovice
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Všem pracovníkům sociálních odborů obcí, sociálním pracovníkům Úřadů práce, Krajských úřadů, poskytovatelům sociálních služeb,  popř. zdravotnickému personálu.

Přínos kurzu:


Účastníci semináře se seznámí s dílčí legislativou upravující problematiku sociálních a peněžitých dávek určených osobám se zdravotním postižením. Předmětem semináře bude vedle postižení účelu předmětných dávek především vlastní uplatňování dávek pro osoby se zdravotním postižením v praxi od roku 2017, dle zákona č.329/2011 Sb., a dalších souvisejících právních předpisů k uvedenému zákonu.
Mezi peněžité dávky poskytované osobám se zdravotním postižením, jejichž účelem by měla být kompenzace či zmírnění dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu patří systém invalidních důchodů, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, příspěvek na dietní stravování. Významnou pomůcku pro překonávání znevýhodnění je i existence průkazu pro osoby se zdravotním postižením, který lze přiznat oprávněným osobám, v souladu se splněním zákonných kritérií a podmínek pro jeho přiznání. Statut osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 329/2011 Sb., umožňuje uplatnění i různých kompenzací, které jsou upraveny zvláštními právními předpisy, se kterými budou účastníci semináře seznámeni.

Program kurzu:


1. Úvod


2. Legislativní rámec problematiky


  • Předmět a účel zákona č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v současně platné právní úpravě.

  • Přehled dalších souvisejících právních předpisů v současně platné právní úpravě.

3. Vymezení druhů a dávek pro osoby se zdravotním postižením


  • Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, vymezení druhů zvláštních pomůcek, definování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

4. Proces správního řízení pro přiznání dávek


  • Definování účelu, vymezení podmínek a kritérií příspěvku na mobilitu - zajímavé případy ze současné praxe; Zákonné vymezení podmínek a kritérií pro přiznání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky - zajímavé případy z praxe.

5. Zvláštní pomůcky pro osoby s tělesným postižením a se smyslovým postižením, na které lze žádat peněžitou

    dávku.


  • Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou sluchu (definování stavů těžkých vad sluchu). Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou zraku (definování stavů těžkých vad zraku).

  • Specifické podmínky pro posuzování výše finančního příspěvku na zakoupení motorového vozidla, odlišné procesy při pořízení motorového vozidla u nezletilých osob - zajímavé případy z praxe.

6. Průkazy TP, ZTP, ZTP/P

  • Průkazy pro osoby se zdravotním postižením TP, ZTP, nebo ZTP/P a jejich účel. Vymezení nejpodstatnějších, zákonných kritérií pro přiznání jednotlivých druhů průkazu. Statut osoby se zdravotním postižením dle zákona č.329/2011 Sb., v souvislosti s jinými právními předpisy české legislativy.

7. Závěr

  • Shrnutí obsahu, závěrečná diskuse a dotazy


 

Poznámka: