Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění

Profil společnosti

Náš Institut vznikl v roce 2011 u příležitosti 230. výročí narození Bernarda Bolzana, na jehož odkaz se snažíme cíleně navazovat. Stejně jako on, i my věříme, že se má každý Člověk neustále zdokonalovat, a tím směřovat ke stále plnějšímu a opravdovějšímu lidství. To je důvod, proč usilujeme o co nejkomplexnější nabídku našich vzdělávacích programů, která pokrývá jak oblast profesního, tak i osobnostního růstu.


Zaměřujeme se především na tyto oblasti:


Otevřené kurzy – jedná se o odborné kurzy především z oblasti práva, managementu, účetnictví, profesního rozvoje osobnosti a personalistiky. Samozřejmostí jsou kvalitní učební materiály a účast špičkových lektorů.


Zájmové kurzy – jedná se o přednášky a semináře nejrůznějšího zaměření, ať již z oblasti etiky, filozofie, historie, umění atp.


Kurzy na míru – jedná se o vzdělávací programy připravované na míru našich klientů, které mohou probíhat jak v prostorách našeho Institutu, tak samozřejmě i v prostorách blízkých našim klientům. Samozřejmostí jsou možné konzultace přímo u klientů, které jsou důležité pro optimální nastavení budoucího vzdělávacího programu a jeho výsledné efektivity.

 

Vzdělávací akce organizujeme po celém území České republiky, v učebnách, které jsou vybaveny veškerou potřebnou technikou pro co nejnázornější výklad probírané látky. Vybrané kurzy realizujeme i formou webových seminářů, které jsou zcela plnohodnotné a naplňují požadavky kladené na akreditované vzdělávání. Úspěšní absolventi získají kromě nově nabytých informací a znalostí příslušný certifikát. Důraz klademe kromě odborné úrovně našich lektorů, kvalitně zpracované učební materiály a především pak na přátelské, otevřené a tvůrčí prostředí s vysokými standardy našich služeb.


Těšíme se na Vás.


                                                    Naším úspěchem je Váš úspěch.