Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA

Profil společnosti

Náš Institut vznikl v roce 2011 u příležitosti 230. výročí narození Bernarda Bolzana, na jehož odkaz se snažíme cíleně navazovat. Stejně jako on, i my věříme, že se má každý Člověk neustále zdokonalovat, a tím směřovat ke stále plnějšímu a opravdovějšímu lidství. To je důvod, proč usilujeme o co nejkomplexnější nabídku našich vzdělávacích programů, která pokrývá jak oblast profesního, tak i osobnostního růstu.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:

Otevřené kurzy – jedná se o odborné kurzy především z oblasti práva, managementu, účetnictví, profesního rozvoje osobnosti a personalistiky. Samozřejmostí jsou kvalitní učební materiály a účast špičkových lektorů.

Zájmové kurzy – jedná se o přednášky a semináře nejrůznějšího zaměření, ať již z oblasti etiky, filozofie, historie, umění atp.

Rekvalifikace – připravujeme pro Vás nabídku atraktivních rekvalifikačních programů, vedených zkušenými lektory s dlouholetou odbornou praxí. 

Kurzy na míru – jedná se o vzdělávací programy připravované na míru našich klientů, které mohou probíhat jak v prostorách našeho Institutu, tak samozřejmě i v prostorách blízkých našim klientům. Samozřejmostí jsou možné konzultace přímo u klientů, které jsou důležité pro optimální nastavení budoucího vzdělávacího programu a jeho výsledné efektivity.

M.B.A. – vzdělávací program pro Váš manažerský růst. 

Vzdělávací akce organizujeme po celém území České republiky, v učebnách, které jsou vybaveny veškerou potřebnou technikou pro co nejnázornější výklad probírané látky. Úspěšní absolventi získají kromě nově nabytých informací a znalostí příslušný certifikát. Důraz klademe kromě odborné úrovně našich lektorů a kvalitně zpracované učební materiály,  především na přátelské, otevřené a tvůrčí prostředí s vysokými standardy našich služeb.

Těšíme se na Vás.

                                                    Naším úspěchem je Váš úspěch.