Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění

Opatření našeho Institutu - COVID 19

Aktuálně 28. 5. 2021

Vážení přátelé,


s ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci v ČR si Vám dovolujeme s radostí oznámit, že od 10. 6. 2021 obnovujeme školení realizovaná prezenční formou, byť s některými nezbytnými omezeními.


V souladu s Usnesením vlády č. 471 ze dne 17. 5. 2021 budeme realizovat prezenční školení dle následujících zásad:

 • Kapacita školicích místností bude omezena na 50% tak, aby mezi vámi, jednotlivými účastníky, bylo vždy jedno volné místo.
 • Během celé výuky je nezbytné, abyste chránili sebe i své okolí použitím ochranného prostředku nosu a úst splňující nároky kladené na ochranu typu FFP 2 a vyšší (na místě školení bude vždy několik kusů k dispozici, kdyby někdo zapomněl :) )
 • Abyste doložili, buď potvrzením či čestným prohlášením, že splňujete podmínky vážící se k testování, očkování či prodělání onemocnění COVID 19, a že nevykazujete žádné příznaky onemocnění (podmínky uvádíme níže). Formulář čestného prohlášení jsme pro Vás připravili a bude k dispozici na místě školení.
 • V případě, že nebudete moci doložit žádné potvrzení a ani nebudete moci podepsat čestné prohlášení budete se u nás moci otestovat antigenním rychlotestem, a to před vstupem do školicí místnosti. V případě, že se rozhodnete test absolvovat u nás, je třeba počítat s tím, že odběr vzorku a následné jeho vyhodnocení testu trvá cca 20 min, a je tudíž nezbytné dostavit se v dostatečném časovém předstihu. Testy jsou přirozeně zdarma.
 • Školicí místnosti a jejich zázemí jsou pečlivě dezinfikovány a větrány. K dispozici budete mít dostatek dezinfekčních prostředků. Všichni naši pracovníci jsou před každou vzdělávací akci testováni na přítomnost Covidu 19.

Buďte prosím ujištěni, že ochranná a hygienická opatření proti šíření Covidu 19 bereme zcela vážně, a že v tuto chvíli jsou naší jednoznačnou prioritou. Věříme, že pouze v bezpečném a příjemném prostředí je možné úspěšně realizovat společenské akce, za které vždy považujeme i naše vzdělávací aktivity.


Úplné znění aktuálního nařízení vlády naleznete ZDE


Moc se na Vás těšíme


Váš tým Institutu Bernarda Bolzana v.o.s.Aktuálně 9. 10. 2021

Vážení přátelé,


v důsledku Usnesení vlády ČR č. 996/2020 jsme nuceni přerušit naše veškeré prezenční vzdělávací aktivity, a to prozatím do 25. 10. 2020. Vídat se ale můžeme i nadále na některém z našich webových seminářů.


Informace o našich webových seminářích naleznete ZDE.


Je nám líto, že Vás nějakou dobu neuvidíme osobně, o to víc se na Vás těšíme zase v lepších časech.


Přejeme Vám mnoho zdraví, trpělivosti, optimismu a usměvavých očí kolem Vás.

Váš tým IBB


Aktuálně 1. 10. 2020

Realizace vzdělávacích aktivit Institutu Bernarda Bolzana v.o.s. v období Nouzového stavu


Vláda ČR v důsledku coronavirové epidemie vyhlásila nouzový stav, který začíná 5. 10. 2020 od 00.00 hod. V rámci nouzového stavu jsou zakázány: “Hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti…“ .


Na základě výše citované výjimky naše společnost i nadále pokračuje ve svých vzdělávacích aktivitách – naše kurzy v období nouzového stavu NERUŠÍME.


Na našich školeních jsou i nadále zachovávány nejpřísnější hygienické standardy, jmenovitě: 

 • bezpečné rozmístění míst k sezení (dostatečné rozestupy),
 • všudypřítomná dezinfekce, 
 • pravidelné větrání, 
 • balené, individuální občerstvení, 
 • hygienické rukavice,
 • a především naše ochotné a usměvavé koordinátorky (sice to není příliš vidět, ale určitě to poznáte), které se na Vás velice těší, a které udělají maximum pro vaše pohodlí a osobní bezpečnost. Navíc pro Vás mají připravené malé, anticovidí překvapení. Copak to je Vám nyní neprozradíme, přijďte se podívat...
Těšíme se na Vás
Váš tým IBB


Aktuálně 9. 5. 2020


Vážení přátelé, klienti a příznivci našeho / Vašeho Institutu,

s ohledem na postupné uvolňování vládních opatření  proti šíření viru COVID 19 obnovujeme            od 1. 6. 2020 naší vzdělávací činnost, přičemž postupujeme důsledně v souladu s aktuálními opatřeními vlády ČR.


Přijatá hygienická opatření
1. Intenzivně komunikujeme s provozovateli školicích prostor, ve kterých se naše vzdělávací aktivity konají ohledně úrovně jejich hygienických opatření. Naše koordinátorky na místě kontrolují, zda jsou hygienická opatření na patřičné úrovni, popř. osobně zajišťují okamžitou nápravu.
2. Počet účastníků na jednotlivých vzdělávacích akcích je snížen v souladu s aktuálními opatřeními vlády ČR.
3. Naše učebna v Praze je před každou vzdělávací akcí dezinfikována, stejně tak i po akci samé.         V těchto školicích prostorách jsou v dostatečné míře k dispozici dezinfekční prostředky určené zejména k dezinfekci rukou.
4. Jednotlivé porce občerstvení jsou samostatně balené, k manipulaci s občerstvením jsou k dispozici jednorázové rukavice. Dezinfekční prostředky jsou samozřejmostí.
5. Žádáme každého přihlášeného účastníka, aby důsledně posoudil svůj zdravotní stav. V případě pociťované zdravotní indispozice si Vás dovolujeme požádat, abyste naši akci raději nenavštěvovali      a informovali nás o této skutečnosti na      e-mail: ibb@ibb.cz Určitě se na Vás budeme těšit na některé z našich příštích vzdělávacích akcí.


Administrativní opatření
1. Prosíme Vás o spolupráci. Rozumíme Vašim obavám (taktéž je sdílíme) i tomu, že mohou vzniknout neočekávané situace. V případě, že se rozhodnete některou z našich vzdělávacích akcí nenavštívit, informujte nás. Průběžně monitorujeme aktuální naplněnost našich akcí, a rozhodujeme o tom, zda se uskuteční. Vždy jsme vedeni snahou akci zrealizovat, a to i v případě určité ztráty.
2. V této souvislosti vedeme evidenci odhlášek z našich akcí. V souladu se smluvními podmínkami jsme oprávněni     v případě, že nebude účastník řádně odhlášen (tj. není odhlášen vůbec, či v termínu kratším 5 – ti pracovních dnů) „…fakturovat celkovou částku za kurz v plné výši.“. Vzhledem k celkové komplikované situaci netrváme na zachování 5 ti denní lhůty na odhlášení, stornovací poplatky tak nebudeme účtovat nikomu, kdo se odhlásí, kdykoli před konáním akce.

Nadále si však vyhrazujeme právo účtovat stornovací poplatky ve výši plného kurzovného těm organizacím, jejichž přihlášení účastníci se na objednanou akci nedostaví bez jakéhokoli odhlášení. Toto opatření nám umožní kvalifikovaně rozhodovat, zda je možné školení uskutečnit.

3. V našem Institutu je dobrým zvykem, že úhradu kurzovného je možné provést až následně po konání školení. Standardní lhůta splatnosti je 14 dní, nicméně po přechozí dohodě je možné tuto lhůtu prodloužit podle vašich potřeb.


Věříme, že tento náš postup pochopíte.Aktuálně 16. 3. 2020


Vážení přátelé, klienti a příznivci našeho / Vašeho Institutu,


s ohledem na šíření viru COVID 19 a na opatření vlády ČR dočasně přerušujeme naší školicí činnost. V tuto chvíli chceme věřit, že k jejímu obnovení přistoupíme v průběhu května 2020, nicméně vše záleží na dalším aktuálním vývoji situace.


Věříme, že toto obtížné období všichni společně úspěšně překonáme, a že se na Vás budeme moci brzy znovu těšit na některé z našich vzdělávacích akcí.


Přejeme Vám v tuto chvíli především hodně zdraví, trpělivosti, vzájemného pochopení a taktéž i dostatečné množství nezbytného optimismu.  Nepochybujeme, že se vše v dobré obrátí.


Váš tým IBBAktuálně 11. 3. 2020

S ohledem na situaci vzniklou šířením viru COVID 19 a na rozhodnutí vlády ČR si Vás dovolujeme informovat               o souvisejících opatřeních přijatých naší společností, která vstupují v platnost okamžitě a jsou platná až do odvolání.


A) Realizace vzdělávacích aktivit

1. Naše vzdělávací aktivity plošně nerušíme.

2. V případě, že by ke zrušení některého z kurzů skutečně došlo, budeme Vás o této skutečnosti co nejdříve                            informovat.

3. Situaci neustále monitorujeme, v případě zavedení dalších plošných opatření vládou ČR mající dopad na realizaci              našich vzdělávacích aktivit Vás budeme neprodleně informovat.


B) Přijatá hygienická opatření

1. Kontaktovali jsme provozovatele školicích prostor, ve kterých se naše vzdělávací aktivity konají s požadavkem, aby nás informovali o svých přijatých hygienických opatřeních. V případě nedostatečnosti těchto opatření budou naše vzdělávací aktivity přesunuty jinam, popř. budou zrušeny. Úroveň opatření kontrolují naši regionální koordinátoři.

2. Naše učebna v Praze je před každou vzdělávací akcí dezinfikována, stejně tak i po akci samé. V těchto školicích prostorách jsou v dostatečné míře k dispozici dezinfekční prostředky určené zejména k dezinfekci rukou. 

3. Žádáme každého přihlášeného účastníka, aby důsledně posoudil svůj zdravotní stav. V případě pociťované zdravotní indispozice si Vás dovolujeme požádat, abyste naši akci raději nenavštěvovali a informovali nás o této skutečnosti na      e-mail: ibb@ibb.cz Určitě se na Vás budeme těšit na některé z našich příštích vzdělávacích akcí.


C) Administrativní opatření

1. Prosíme Vás o spolupráci. Rozumíme Vašim obavám (taktéž je sdílíme) i tomu, že mohou vzniknout neočekávané situace. V případě, že se rozhodnete některou z našich vzdělávacích akcí nenavštívit, informujte nás. Průběžně monitorujeme aktuální naplněnost našich akcí, a rozhodujeme o tom, zda se uskuteční. Vždy jsme vedeni snahou akci zrealizovat, a to i v případě určité ztráty. 

2. V této souvislosti vedeme evidenci odhlášek z našich akcí. V souladu se smluvními podmínkami jsme oprávněni     v případě, že nebude účastník řádně odhlášen (tj. není odhlášen vůbec, či v termínu kratším 5 – ti pracovních dnů) „…fakturovat celkovou částku za kurz v plné výši.“. Vzhledem k celkové komplikované situaci netrváme na zachování 5 ti denní lhůty na odhlášení, stornovací poplatky tak nebudeme účtovat nikomu, kdo se odhlásí, kdykoli před konáním akce. 


Nadále si však vyhrazujeme právo účtovat stornovací poplatky ve výši plného kurzovného těm organizacím, jejichž přihlášení účastníci se na objednanou akci nedostaví bez jakéhokoli odhlášení. Toto opatření nám umožní kvalifikovaně rozhodovat, zda je možné školení uskutečnit.

Věříme, že tento náš postup pochopíte.


Váš tým IBB