Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA

Opatření našeho Institutu - COVID 19

Aktuálně 16. 3. 2020


Vážení přátelé, klienti a příznivci našeho / Vašeho Institutu,


s ohledem na šíření viru COVID 19 a na opatření vlády ČR dočasně přerušujeme naší školicí činnost. V tuto chvíli chceme věřit, že k jejímu obnovení přistoupíme v průběhu května 2020, nicméně vše záleží na dalším aktuálním vývoji situace.


Věříme, že toto obtížné období všichni společně úspěšně překonáme, a že se na Vás budeme moci brzy znovu těšit na některé z našich vzdělávacích akcí.


Přejeme Vám v tuto chvíli především hodně zdraví, trpělivosti, vzájemného pochopení a taktéž i dostatečné množství nezbytného optimismu.  Nepochybujeme, že se vše v dobré obrátí.


Váš tým IBBAktuálně 11. 3. 2020

S ohledem na situaci vzniklou šířením viru COVID 19 a na rozhodnutí vlády ČR si Vás dovolujeme informovat               o souvisejících opatřeních přijatých naší společností, která vstupují v platnost okamžitě a jsou platná až do odvolání.


A) Realizace vzdělávacích aktivit

1. Naše vzdělávací aktivity plošně nerušíme.

2. V případě, že by ke zrušení některého z kurzů skutečně došlo, budeme Vás o této skutečnosti co nejdříve                            informovat.

3. Situaci neustále monitorujeme, v případě zavedení dalších plošných opatření vládou ČR mající dopad na realizaci              našich vzdělávacích aktivit Vás budeme neprodleně informovat.


B) Přijatá hygienická opatření

1. Kontaktovali jsme provozovatele školicích prostor, ve kterých se naše vzdělávací aktivity konají s požadavkem, aby nás informovali o svých přijatých hygienických opatřeních. V případě nedostatečnosti těchto opatření budou naše vzdělávací aktivity přesunuty jinam, popř. budou zrušeny. Úroveň opatření kontrolují naši regionální koordinátoři.

2. Naše učebna v Praze je před každou vzdělávací akcí dezinfikována, stejně tak i po akci samé. V těchto školicích prostorách jsou v dostatečné míře k dispozici dezinfekční prostředky určené zejména k dezinfekci rukou. 

3. Žádáme každého přihlášeného účastníka, aby důsledně posoudil svůj zdravotní stav. V případě pociťované zdravotní indispozice si Vás dovolujeme požádat, abyste naši akci raději nenavštěvovali a informovali nás o této skutečnosti na      e-mail: ibb@ibb.cz Určitě se na Vás budeme těšit na některé z našich příštích vzdělávacích akcí.


C) Administrativní opatření

1. Prosíme Vás o spolupráci. Rozumíme Vašim obavám (taktéž je sdílíme) i tomu, že mohou vzniknout neočekávané situace. V případě, že se rozhodnete některou z našich vzdělávacích akcí nenavštívit, informujte nás. Průběžně monitorujeme aktuální naplněnost našich akcí, a rozhodujeme o tom, zda se uskuteční. Vždy jsme vedeni snahou akci zrealizovat, a to i v případě určité ztráty. 

2. V této souvislosti vedeme evidenci odhlášek z našich akcí. V souladu se smluvními podmínkami jsme oprávněni     v případě, že nebude účastník řádně odhlášen (tj. není odhlášen vůbec, či v termínu kratším 5 – ti pracovních dnů) „…fakturovat celkovou částku za kurz v plné výši.“. Vzhledem k celkové komplikované situaci netrváme na zachování 5 ti denní lhůty na odhlášení, stornovací poplatky tak nebudeme účtovat nikomu, kdo se odhlásí, kdykoli před konáním akce. 


Nadále si však vyhrazujeme právo účtovat stornovací poplatky ve výši plného kurzovného těm organizacím, jejichž přihlášení účastníci se na objednanou akci nedostaví bez jakéhokoli odhlášení. Toto opatření nám umožní kvalifikovaně rozhodovat, zda je možné školení uskutečnit.

Věříme, že tento náš postup pochopíte.


Váš tým IBB